Určitě znáte zvolání "Vážení diváci, pravá jihočeská!" (V které filmu jste jej mohli slyšet?) Na pravé jihočeské jsme nebyli, ale rádi přijali pozvání kolegy z práce na jeho "pravou kazašskou!". Myslíme samozřejmě svatbu.

Hlavní den svatebního veselí byl naplánován na 22. března. Je to více než příhodný den pro oslavu. V Kazachstánu je od 21. do 23. března oslavován tzv. Наурыз (Nauryz), kazašsko-islámský nový rok, vítání jara a velká veselice v jednom.

Ráno v 6 hod almatského času jsme odjížděli do 300 km vzdáleného městečka Мерке (Merke). Podle našich měřítek spíše města. Podle prvních dojmů a vybavenosti - městečko, podle počtu obyvatel - velké město. Místní tvrdí, že má jejich město okolo 100 tisíc obyvatel.

Cesta do Мерке (Merke) byla více než únavná. V autě nás jelo pět a cesta trvala okolo 7 hodin. Silnice jsou po zimních mrazech v dosti havarijním stavu. Plno kráterů a děr, mezi kterými se našemu řidiči úspěšně dařilo kličkovat. Po takových zkušenostech, nám připadala naše česká silniční a dálniční síť více než luxusní :-)

Po většinu cesty byla všude jen široširá step, po levé straně lemovaná horami.

Město Мерке (Merke) nás vítá.

Po ubytování v místním velice příjemném hotýlku, jsme se rozhodli trošku prozkoumat okolí. I když naši kazašští přátelé nám "nedoporučili" vycházet ven z pokoje, podlehli jsme pokušení a vyrazili na oslavu Nauryzu v místím parku. Po chvilce jsme zjistili, že na nás ulpívají všechny oči a zvědavě si nás prohlíží. V tomto místě moc turistů ještě neviděli :-)

Památník padlým v Afghánistánu a v Černobylu.

Oproti našim zvyklostem se v parku nevyskytovaly stánky s roz-ličnými laskominkami a s pouťovým pozlátkem, ale slavnostně ozdobené jurty. Tam se přijímali hosté a kolem jdoucí k prostře-nému дастархану (dastarchánu). Dastarchán je název pro prostřený stůl, který je centrem každé jurty. Kazaši rádi a stále jí. Mají rádi především maso a to maso skopové.

Kolem jurt se pohybovaly bábušky v kazašských krojích, klábosily mezi sebou a lákaly kolemjdoucí do stanu.

Samozřejmě byla k vidění i mladší generace....

Na žádné pouti nesmí chybět kolotoče a houpačky. Tyto už pamatují doby dávno minulé a o nějaké bezpečnosti se mluvit také nedá. Tady nebyl žádný kolotočář, který by se staral o atrakce a vybíral vstupné. Vše bylo zdarma a také to tak vypadalo. Vše bylo notně zrezivělé.

Kolotoč už byl také jen na lidský pohon. Někteří se točili a pár silných mladíků roztáčelo zrezivělá ozubená kola.

Pokračování příště.

Добро пожаловать в Мерке!

Malý kvíz ...

... ve kterém filmu zaznělo zvolání "Vážení diváci, pravá jihočeská!"?

Víte, že ...

... město Merke leží asi 300 km jihozápadně od Almaty?

... do Merke se jede z Almaty podél hranic s Kyrgyzstánem?

... existuje ale kratší a mnohem "příjemnější" cesta z Almaty do Merke přes Biškek, hlavní město Kyrgyzstánu?

... vzhledem k politické situaci jsou  v současné době uzavřeny hranice mezi Kazachstánem a Kyrgyzstánem?

... дастархан je kazašský název pro prostřený stůl? A věřte, že se takový dastarchan pořádně prohýbá pod tíhou všeho jídla a pití.