Budování nechvalně známého mostu bylo trýzní jako budování Panamského nebo Suezského průplavu.

Navíc se most používal pouze 2 roky. Pak byla železnice zrušena. Opravený most má nyní spíše význam pietní a turistický.

Chodí po něm spousta turistů Thajska a jezdí přes něj turistický vláček. Jízda po něm je zajímavý zážitek, kdy uvidíte i kus thajské přírody. 

Most přes řeku Kwai

Most by vlastně nebyl ničím zvláštní, nebýt jeho krvavé historie.

Most není široký a vyhýbat se proti chodícím  turistům je obtížné. Ovšem nikdo prý ještě nespadl. 

Projížďka po železnici

Železnice bývá nazývána železnicí smrti - Death railway.

Železnice v jednom místě jede po dřevěné konstrukci podél skály nad řekou Kwai. Vypadá dost nebezpečně.

Ve vlaku chodí průvodčí. Pokud sedíte v první třídě, dostanete nápoj a malé občerstvení. Na závěr ještě pamětní list, že jste absolvovali cestu železnicí smrti.

Welcome to the river Kwai bridge!

Víte, že ...

...  železniční most přes řeku Kwai - Khwae Yai - zbudovali ze dřeva asijští dělníci a váleční zajatci?

... most sloužil pouhé dva roky? V roce 1945 byla železnice vyřazena z provozu.

... dělníci byli nuceni pracovat až v 18náctihodinových směnách?

... mnozí dělníci zemřeli na choleru, malárii, podvýživu a v důsledku špatného zacházení? Japonci totiž pohrdali nepřítelem, který se vzdal a jednali se zajatci, jakoby neměli žádná lidská práva.

... most přes řeku Kwai i železnice byly obnoveny z japonských válečných reparací? Staly se poutním místem pro veterány a příbuzné obětí.