V Kazachstánu si uvědomíte, že historie střední Asie má úplně jiné kořeny než historie střední Evropy. V dějepisných učebnicích se neučíte o germánských kmenech a jejich tažení Evropou, nedosáhl sem vliv Habsburků, neznají Marii Terezii, o Přemyslovcích si mohou nechat jen zdát.

Historie Kazachstánu je naopak ovlivněna hedvábnou stezkou. Od těch dob jsou asi Kazaši rození obchodníci. Jejich zemi sužovali nájezdy Turků a Džungarů.

Kazaši jsou obchodníci a válečníci. Proto tu najdete památníky batyrům (bohatýrům) a vyhraným bitvám.

Je nezvyklé jet stepí a najednou vidět ohraničený kousek půdy, na kterém stojí památník. Podívejte se na některé z nich.

Hned za Almaty lze najít upravený park s památníkem významného bojovníka Nauryzbaj Batyra.

Muslimský památník padlým hrdinům se nachází kousek od Ungirtas.

Památník bitvy proti džungarským kmenů ve ve tvaru dvou stél, které symbolizují bojující národy - vítězné Kazachy a poražené Džungary.

Памятники казахским батырам!

Víte, že ...

... Kazachstánci a Kazaši jsou velmi hrdí. Jsou hrdí na svoji historii a svoje zvyky?

... z tohoto důvodu najdete na různých místech ve stepi postavené památníky významným bojovníkům - batyrům/bohatýrům (батыр)?

... mnohé památníky jsou zajímavá architektonická díla?