Stepní klima je extrémně kontinentální a období vegetačního klidu zde panuje od září až do května.

V zimě sněhová pokrývka může chybět a tak je půda na jaře suchá a k vegetačnímu rozvoji dochází až v pozdním létě.

Na horských hřbetech zaujímají pozici stepí tzv. horské luční stepi.

Ve stepích je k potkání stepní svišť, sysel, křeček, vlk, kočka stepní, rys karakal, orel stepní, sup a další.

Pokud jí projíždíte, připadá vám step jako pustá, suchá, nehostinná a vyprahlá.

Cesta odnikud nikam.

Kde je krajnice a kde už step?

Jen stáda ovcí se tu pasou...

 Путешествие по степи!

Víte, že ...

... stepi, pouště a polopouště tvoří 84 % rozlohy Kazachstánu?

... step je převážně travnatý ekosystém?

... středoasijské stepi se nazývají celiny? Na rozdíl od stepí severní Ameriky, které se nazývají prérie, ty jihoamerické jsou pak pampy, africkým se říká savany.

... orel stepní je významným obyvatelem stepí Kazachstánu a dostal se i na státní vlajku?