Představte si město, které leží na okraji velkého jezera. Jezero je plné ryb, ve městě pracuje několik rybo-zpracovatelských závodů. Rybí konzervy z tohoto města znají i v ČSSR.

Nyní je Mujnak oázou v poušti. A i tady vody ubývá. Nahrazuje ji zasolená půda.

Z rybářských lodí vznikl hřbitov vraků, které leží na poušti, moře v nedohlednu.

V roce 2010 se v Mujnaku konala konference na záchranu Aralského moře. Má tu svůj památník.

Kolem památníku jsou fotky, které ukazují rozlohu Aralu v běhu dějin. A tím demonstrují rozsah katastrofy. Dole jsou fotky z let šedesátých a sedmdesátých.

V roce 2009 už Aral jako jezero vlastně nevypadal. Otázka na tělo: Je zde vůbec ještě co zachraňovat? Uzbekové se nechtějí vzdát své bavlny, proto v Amudarje více vody nebude.

Sovětský svaz - země neomezených možností. Dokázala vysušit i moře. Vytvořila poušť Aralkum.

Místní škola a budově staré tělocvičny je nyní muzeum.

Obleky karakalpakských obyvatel.

Šperky karakalpakských žen.

Obrazy dokazující postupnou zkázu města.

Před muzeem jsme byli ráno. Malinký parčík (tedy několik trsů kytek a pár keřů a stromků) se musí zalévat ručně. Voda tu chybí. Proto přiběhlo několik dobrovolníků a nosili vodu z vodovodu na zalití té trochy zeleně, která tu zbyla. Až děsivé!

Pár dalších pohledů do okolí. Kluci jedou pro nějaký náklad.

Polorozpadlé domy napovídají, že v nich nikdo nebydlí. Mnoho lidí se odstěhovalo.

Mujnak - kdysi honosné označení začátku města. Ještě s rybou ve znaku.

Tak tohle se dá také vidět v Mujnaku. Takové vodní krávy v místním kanálu. Jinak je vody opravdu nedostatek.

Умирающий город Муйнак!

Víte, že ...

... město Mujnak je bývalý přístav na břehu Aralského moře?

... v šedesátých letech začala v Uzbekistánu stavba zavlažovacích kanálů pro bavlnu? Tím začal konec Aralského jezera.

... v osmdesátých letech už Mujnak neležel u Aralského moře? Aby se udržel v chodu závod zpracovávající ryby, dovážely se ryby zmražené z Ruska i jiných zemí?

... v devadesátých letech byl závod na zpracování ryb uzavřen? Mnoho lidí se pak odstěhovalo z Mujnaku jinam.

... v současné době leží Mujnak cca 200 km od jezera?

... v Mujnaku žilo v šedesátých letech více než 40 000 obyvatel? Teď tam žije jen pár tisíc "statečných".