Tento článek by mohl mít trefný podnadpis "aneb Jak se rodí poušť".

Aralské moře (Аральское море) je jednou z nejznámějších ekologických katastrof.

V šedesátých a sedmdesátých letech minulého století psaly sovětské deníky o zázraku - rozkvetla poušť. Mnohé původně pouštní plochy v Uzbekistánu se začaly používat pro produkci zemědělských plodin, hlavně bavlny, ale také velmi populární rýže. V produkci rýže je dokonce Uzbekistán soběstačný.

Aral je bezodtoké jezero. Jeho odpařovací/přítoková bilance byla do postavení kanálů na Syrdarje a Amudarje vyrovnaná. Odvod vody snížil průtok Amudarji tak, že se jezero začalo ztrácet. V současnosti Amudarja do zbylého Aralu ani nedorazí. Ztratí se v nové poušti, která vznikla na místě původního Aralu. Poušť získala název Aralkum.

Při putování po poušti Kyzylkum do Mujnaku a ke zbytkům Aralského moře potkáte místní koráby pouště - velbloudy. Třeba ležícího na silnici :-)

Pohled z dálky na náhorní plošinu Ustjurt.

Pohled z náhorní plošiny na místa, kde byla kdysi omývána Aralským mořem.

Na náhorní plošině jsme objevili i koně. Komu patří, co tu pijí?

Na plošině lze najít zbytky hlásek. V historii sloužily k předávání informací uzbeckým panovníkům o přicházející karavaně či nebezpečí.

Abyste se sem dostali, je potřeba gazík.

Tohle jsou zkameněliny, které můžete tady najít na zemi. To je důkaz, že tu bylo kdysi moře, i na náhorní plošině.

Pohled na jedno malé zbylé jezírko. Dostává se mu vody z jednoho kanálu, proto úplně nevyschlo.

Plato Ustjurt a vrstvy usazenin.

V rybářské usedlosti. Původně jsem chtěl do vody vlézt, ale hnědo-žlutá barva vody mě odradila ...

Rybářská usedlost. Moc rybářů tu není.

Z usedlosti se vydáváme podél zbylého jezera, sledováni dravci.

Na levé straně hráze je kontaminovaná, zasolená poušť - Aralkum.

Na pravé straně hráze je voda, je tu život. Hnízdí tu ještě kolonie plameňáků a žijí ryby. Kam nedosáhne voda, je sucho a prázdno.

Jestli takto vypadal kdysi celý Aral, byl opravdu romantický.

Dovezené cizopasné ryby. Domorodci jim říkají hadí ryby. Jsou odolné a zvládají i zasolení místní vody.

Kdysi rybáři, dnes osadníci pouště.

Pohled přes písečnou dunu na jezero.

Původní plochu Aralu překlenuje nyní několik kanálů, které přivádějí vodu do obydlených oblastí.

Tato osada byla kdysi ostrovem v Aralu.

Teď musí místní občané pro vodu do kanálu.

Pastevectví znamená hnát dobytek podél vody k několika zachovalým mokřadům.

Doslova boj o přežití. Lov malých ryb ve vodním kanále.

Doba se tu zastavila se zmizením jezera. Včetně aut a výdobytků civilizace.

Можно ли что-нибудь спасать - здесь и сейчас?

Víte, že ...

... bílé zlato, jak se přezdívá bavlně je vlastně zkáza Aralu (Арал)? Její produkce je náročná na vodu a té se pak nedostávalo pro Aral.

... Aralské moře bylo bezodtoké jezero, které zásobily svého času silné řeky Amudarja z jihu a Syrdarja ze severu?

... Aralské moře se nachází na území Kazachstánu (severní část) a Uzbekistánu (jižní část)? Právě uzbecká část je ohrožena nejvíce.

... sovětští plánovači předpovědeli tragický scénář Aralu? Ovšem úspěch s bavlnou byl politicky důležitější.

... Aral se nyní rozpadl na tři rozdělená jezera? Pouze severní z nich - Malé moře na území Kazachstánu se začalo pomalu obnovovat.

... Aral byl se svojí původní rozlohou čtvrtým největším jezerem světa? Do roku 2003 ovšem ztratilo 4/5 svého objemu a jeho zánik pokračuje.

... Uzbekistán je vnitrozemskou zemí? Dokonce jednou z mála na světě, jejíž obyvatelé musí projít přes 2 země, aby se dostali k moři? Žádný ze sousedů Uzbekistánu totiž také nemá přímý přístup k moři.