Významné poutní místo střední Asie a Kazachstánu se nazývá Turkestán.

Někteří tvrdí, že mauzoleum v Turkestánu je nejhezčí stavbou v Kazachstánu. Pro jiné je to významné církevní místo. Historikové obdivují jeho vysokou hodnotu. Archeologové zkoumají strukturu mauzolea a přilehlé vykopávky.

To všechno je mauzoleum v Turkestánu. Obrovský symbol, svátost, monumentální stavba.

Jsou jen tři místa, která se dostal na seznam UNESCO. Jedno místo patří pod přírodní světové dědictví, dvě místa jsou kulturní památky. Jedna ze zmíněných kulturních památek je právě mauzoleum v Turkestánu.

Kjoha Ahmed Yasavi byl duchovní učenec. Zasvětil svůj život šíření islámu. Když dovršil 63 let (věk proroka Mohameda), odešel do "důchodu". Uchýlil se do podzemní cely a prožil tam zbytek svého života.

K úctě díla K. A. Yasaviho nechal postavit emír Timur proslulé mauzoleum.

Mauzoleum bylo v historii obehnáno hradbami.

 Vstupní portál nebyl nikdy dokončen a nemá krásnou výzdobu. Ovšem jeho majestátnosti to neubírá.

Detail nedokončené výzdoby vstupního portálu.

Boční pohled na mauzoleum. Na bocích je ornamentová výzdoba dokončena.

Zadní portál mauzolea.

Okolí mauzolea. Vykopávky a hradby.

Strop hlavního sálu mauzolea.

Hrobky.

Ve středu vstupní haly je obrovský kotel, kde se připravovala svěcená voda.

Hrobka K. A. Yasaviho

Součástí komplexu v Turkestánu je i podzemní mešita. Na fotce dole je v chod do ní.

Modlící se mnich v jedné z cel mešity

На великом шелковом пути в Туркестане!

Víte, že ...

... Turkestán je město v jižním Kazachstánu?

... Turkestán byl ve středověku střediskem vzdělanosti a obchodu střední Asie?

... Turkestán leží na světoznámé hedvábné stezce? 

... mauzoleum Kjoha Ahmed Yasaviho v Turkestánu je na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO? Jedná se o jednu ze dvou památek Kazachstánu na seznamu kulturního dědictví UNESCO.

... mauzoleum pochází z konce 14. století? Bylo postaveno na příkaz emíra Timura v roce 1399.

... mauzoleum v Turkestánu je opravdu majestátní a stojí za shlédnutí?

... ve sloupci vlevo jsou na fotkách detaily reliéfů mauzolea?

... mauzoleum má výšku 41 metrů? Půdorys má rozměry 46 x 65 metrů.

... čelní portál nebyl nikdy dokončen a proto nemá tyrkysové reliéfní zdobení, které má zadní portál?