Severně od Almaty, kousek za městem Kapčagaj, se vydejte po pravém břehu řeky Ili (rusky Или, kazašsky Илле) a dostanete se na další místo známé skalními malbami - Tamgaly Tas.

Pozor, neplést s podobně znějícím místem Tamgaly. Původ i stáří kreseb na obou místech jsou velmi odlišné.

Tamgaly Tas leží v údolí řeky Ili, která se na některých místech hluboko zařezává do krajiny.

Skalní kresby obsahují vyryté nápisy v tibetštině, džungarštině a jazyce manchu.

Nejvýznamnější jsou petroglyfy, které zobrazují Buddhu v lotosové pozici.

Lze zde najít i tibetské motlitby na barevných plátýnkách.

Na druhé straně řeky je vidět umělá pevnost, použitá pro filmování scén z filmu Nomád. Ale to už je jiná stránka :-)

Тамгали Тас - скальные рисунки!

Víte, že ...

... v Kazachstánu se nachází mnoho míst se skalními petroglyfy? Určitě znáte Tamgaly.

...  petroglyfy s vytesanými postavami Buddhy lze nalézt na místě Tamgaly Tas (Тамгали-Тас)?

... Tamgaly Tas jsou mnohem mladší než Tamgaly?

... kresby na Tamgaly Tas pocházejí z Džungarského období? Byly vytvořeny pravděpodobně na začátku 18. století.

... existuje mnoho dohadů o vzniku kreseb na Tamgaly Tas? Asi nejpravděpodobnější je, že byly vytvořeny džungarskými nájezdníky, kteří v 16. století konvertovali na buddhismus.