Pokud se vydáte cca 100 km na západ od Almaty a potom zahnete k severu a pokračujete dalších cca 65 km, dostanete se k několika vrškům, které jsou archeologicky velmi zajímavé.

V jejich útrobách se nacházejí skály, na něž byly vytesány petroglyfy. Ocitáte se srázu na místě chráněném UNESCO, které se nazývá Tamgaly.

Ovšem než se sem dostanete je cesta velmi spletitá. Buď je samá jáma ...

... nebo je značení pruhů takové, že vypadá, jako kdyby si cestáři krátili práci popíjením levné vodky.

Krajina a kopečky v Tamgaly mají stepní ráz.

Roste tu spousta kytek a žije spousta broučků.

 

Údolím s petroglyfy protéká říčka.

Takto vypadají skály, do kterých jsou vytesány petroglyfy.

V Tamgaly lze najít také několik hrobů z doby bronzové. Jsou malé, kamenné. Nebožtíci do nich byli kladeni v poloze "plodu".

Podrobně jsme prozkoumali petroglyfy.

Některé z nich se podobají zvířatům, některé lidem a u některých lze těžko určit, co chtěl tvůrce říci.

Některé abstraktní obrazy vytvořila sama živá příroda.

Lidé z doby bronzové zobrazovali výjevy ze svého života. Tady je zobrazena těhotná kráva.

Tady zvířátka.

Zlatým hřebem petroglyfů jsou ovšem "sluncehlavouni", anglicky sun-headed, rusky солнце-головки.

Lidé z doby bronzové věřili na bohy, kteří jsou vládci světa. Ty potom zobrazovali s hlavami ve tvaru slunce. Pod nimi jsou zobrazeni lidé a zvířata. Zobrazení tak připodobňuje nadřazenost bohů nad lidmi.

Poslední skála obsahuje i moderní kresby, které vznikly v minulém století. Tak tu lze obdivovat letadlo, hlavu koně a střelce :-)

Stádo dobytka a lovci.

Některé obrázky byly v průběhu staletí překreslené. Tady je původně býk a byl překreslen na koně a přibyl mu jezdec. Proto má rohy.

Skály a obrázky mění barvu s úhlem pohledu a úhlem dopadajícího slunce.

Při přímém slunci.

A při měkčím slunci.

Celé okolí není ovšem z kamenů, je tu živo.

Poletující zpívající ptáček.

Ještěrka na sluníčku.

Jeřáb v mokřadách.

Koně u blízkého napajedla.

A tady je schovaný sysel. Kdo jej najde má 10 bodů :-)

Рисунки из древнего времени!

Víte, že ...

... kresby vytesané na skále se nazývají petroglyfy?

... petroglyfy v Tamgaly jsou na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO? Jedná se o druhou ze dvou památek Kazachstánu na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Víte, která je ta první?

... ve sloupci vlevo jsou na fotkách detaily informačních šipek a nápisů, které vás provázejí při návštěvě Tamgaly? Nejedná se o petroglyfy, ale o příkazové a zákazové značky, jako vlevo, zákaz vjezdu automobilů, pozor na hady, tudy k "sluncehlavounům", ...

... skalní kresby se v Kazachstánu nacházejí na několika místech? Tamgaly je jen jedním z nich. Další je např. Tamgaly-Tas. Neplést s Tamgaly!

... petroglyfů v Tamgaly je více než 4000?

... petroglyfy pocházejí z doby bronzové?

... byly objeveny v 50. letech minulého století? Nalezla je archeoložka Anna Maksimova.

... na seznamu světového dědictví UNESCO jsou petroglyfy v Tamgaly od roku 2004?