Čtyřkilometrové nárazníkové pásmo mezi oběma Koreami je známé jako DMZ - Demilitarizovaná zóna. S pomocí cestovních agentur je možné tuto část světa navštívit. Dostanete se tak do jedné z nejvíce střežených míst planety. Až Vám to bude připadat, že tyto zájezdy pořádá Jižní Korea schválně, aby naštvala KLDR.

Pokud se vydáte do DMZ, tak obvykle první z Vašich zastávek je prohlídka 3. tunelu. Po skončení Korejské války totiž KLDR nezakopala válečnou sekeru úplně, ale stále vynakládá úsilí na kopání tunelů pod DMZ až na území Jižní Koreji.

Do dneška byly nalezeny tunely čtyři. Třetí z nich je turistickou atrakcí.

A toto je vchod do třetího tunelu. Vezmete si slušivou žlutou helmu a sejdete do tunelu. Tunel je udělaný pro Korejce. Takže český člověk s výškou 188 cm se tu více než často bouchá do hlavy. Ještě, že má tu žlutou helmu!

Na konci tunelu se podíváte průzorem na betonové dveře, které brání tunel před KLDR a můžete se vrátit.

Další zastávkou v exkurzi po DMZ je stanice Dorasan. Jedná se o poslední železniční stanici na straně Jižní Koreji. Bohužel směrem do KLDR z ní stále žádné vlaky nevyjíždějí. K oteplení vztahů na Korejském poloostrově došlo v devadesátých letech, ovšem stále ne dostatečné pro propojení obou států.

Někteří tvrdí, že se nejedná o poslední stanici v Jižní Koreji, ale o první stanici před KLDR. Jak rádi by mnozí z Jižní Koreje sjednotili opět oba státy, aby se roztržené rodiny mohly opět setkat.

Bezpečnost je nade vše. Stanice je chráněna armádou.

Ležet na kolejích směrem do KLDR je velmi bezpečné. Tudy vlaky stále ještě nejezdí.

Další obvyklou zastávkou je vyhlídka Dora. Vyhlídka je místem, kde se můžete ze strany Jižní Koreji podívat do KLDR.

Vyhlídka očima je celkem snadná, ovšem pro fotografy je tu žlutá čára, za kterou se nemůže fotit. Takže se u čáry tísní spousta fotografů s teleobjektivy, staví se na špičky, aby se jim podařilo přes zídku zachytit aspoň kousek té komunistické Koreji.

Teleobjektiv jsem měl, tak se koukněte na několik fotek směrem k severu.

Vesnička s vlajkou KLDR na vysokém sloupu je propagandistická vesnice Kijong-dong. Je to vesnice, ve které nikdo nebydlí, ale jsou tu postavené obytné domy, ve kterých se svítí světla. KLDR chce ukázat, že má dostatek elektřiny a všem se žije nádherně. Ovšem už jí to nikdo moc nevěří.

Vlajku ve vesnici vztyčili poté, co jižní Korejci postavili svoji vlajku ve své vesničce. Samozřejmě, že stožár i vlajka musely být větší. (Jako malé děti ...)

A tady je jihokorejská vesnice Daeseong-dong v DMZ. Vlajku má sice menší, ale vládne tu obvyklý život zemědělských usedlíků. Bydlet v rámci DMZ má svoje výhody. Máte zajištěný odbyt své zemědělské produkce od státu a neplatíte z ní daně!

Po vyhlídce jsme se vydali do JSA - Panmunjan. Místo, kde si armády obou států doslova koukají z oka do oka.

Projedete několika ostnatými ploty.

A ocitnete se v JSA. Tato budova se nachází na jižní straně a nazývá se Freedom House. Jeji poslání je, aby sloužila pro setkání rozdělených rodin ze severu a jihu. Bohužel, severní strana do ní nikdy nikoho nepustila. Co kdyby se nevrátili ...

Celé území střeží mezinárodní vojenská posádka. Obvykle vás provází přes území zástupce amerických vojenských sil.

A tady se už koukáte na bílou budovu na severní straně.

A právě tam je severokorejský voják, který Vás sleduje triedrem.

Modré domečky uprostřed JSA jsou přístupné z obou stran. Vešli jsme tam, prošli přes hranici kousek do KLDR a vyfotili s jihokorejským vojákem.

A tohle je pohled na severní Koreu a její strážní věž.

Mezi oběma polovinami JSA je most, tzv. Most bez návratu. Právě na něm byli vypuštěni zajatci Korejské války z obou stran. Mohli se rozhodnout, na které straně chtějí žít. Po překročení jedné ze stran mostu se již nemohli vrátit na druhou.

A tady je v dálce vidět polský a český dům, kde byly naše ozbrojené síly. Ovšem po tom, co KLDR odpojila přísun vody a elektřiny do domu se česká jednotka odstěhovala.

Do Soulu se z DMZ vracíte podél řeky Han. Napadne Vás, že je zvláštní, že je kolem řeky ostnatý plot a strážní věže. Řeka totiž vede z KLDR a byla v minulostí využita ke špionáži i k vodním útokům na Soul - KLDR vypustila do řeky hodně vody a snažila se zatopit Soul. K tomu se nedá dodat žádný komentář.

Demilitarized zone in Korea!

Víte, že ...

...  mezi KLDR a Jižní Koreou se nachází podél 38. rovnoběžky tzv. demilitarizovaná zóna? Jedná se o pásmo podél hranice, které má 2km na každou stranu. Tedy pruh země o šířce 4km mezi oběma Koreami.

... historie rozdělení Korejského poloostrova začala po 2. sv. válce? SSSR a USA se rozhodly si rozdělit vliv právě podél 38. rovnoběžky. Tak vznikl základ pro KLDR a Jižní Koreu.

... oba státy na Korejském poloostrově si nárokovaly území druhého státu a proto vznikl vojenský konflikt známý jako Korejská válka? Korejská válka probíhala v letech 1950 - 1953.

... Korejská válka skončila dohodou o příměří, kterou nikdy Jižní Korea nepodepsala? DMZ je tedy jednou z nejhlídanějších oblastí na zemi.

... společné území v rámci DMZ se nazývá JSA - Joint Security Area? Nachází se poblíž městečka Panmunjam.

... v JSA došlo v historii k několika incidentům, takže i JSA je rozdělená na severní a jižní stranu?

... Jižní Korea našla dosud 4 tunely, které KLDR prokopávala pod hranicí? Poslední byl nalezen v roce 1990.

... KLDR je téměř neprodyšná země? Žádná doprava nemůže projet přes území KLDR. Proto je Jižní Korea vlastně politickým ostrovem.

... nad bezpečností DMZ bdělo několik nezávislých států? Mezi nimi i Polsko a ČR na straně KLDR. Ovšem po sametové revoluji oba kontingenty KLDR postupně z DMZ vyhnala.