Sedmiříčí - oblast mezi jezerem Balchaš a Tian Shanem u Almaty. Nádhený kus přírody se spoustou kazašského naturelu.

Když vyrazíte z Almaty, tak vás určite zaujmou trhy podél silnice. Dá se tu koupit vše ze zemědělské produkce místních obyvatel. Nezapomenutelná jízda podél takových trhů. Cena produktů je tu více než výhodná!

Sedmiříčí je zajímavá oblast, koukněte na reliéfy řeky Charyn a krajinu podél ní.

Pak jedete dalších 100 km než je další odbočka, na níž odbočíte vlevo.

V této oblasti lze najít ještě tradiční způsob bydlení - jurtu a zaměstnání jako pastevec.

Velmi zajímavé pohoří uvnitř Sedmiříčí je Džungarský Alatau. Barvu tu hrají všemi odstíny zemitého tónu a nádhernými barvami hnědi.

Při průjezdu oblastí narazíte sem tam na hranice regionů, městských oblastí, jako např. Kerbulak na fotce dole.

Při cestě musíte dávat pozor nejen na chodce, ale i na zvířata, která se mohou procházet na silnici.

Život pastevců je tu obvyklý. Žádný stres, pokoj. Jinak než v Almaty.

I na podobné jevy jako na foto dole tu můžete narazit. Díra na silnici. Aby ji bylo vidět, dal někdo do ní kus keře. Tak i to na to můžete narazit na silnicích.

Nebo tu sem a tam narazíte na autobusovou zastávku.

Ráz krajiny nad Taldykorganem se silně mění. Původně úrodná půda se mění v polopoušť a pak v poušť.

Cestou Sedmiříčím lze potkat:

  • stopaře,

  • nové nádherné mešity,

  • i zapadlé čerpací stanice, kde se skoro bojíte čerpat,

  • a také místní hlodavce, kteří jsou veselým zpestřením vaší cesty.

Семиречье - прекрасный кусок природы!

Víte, že ...

... oblasti mezi jezerem Balchaš na severu a hřbetem Tian Shanu u Almaty na jihu se nazývá Sedmiříčí (rusky Семиречье, kazašsky Жетысу)?

... název oblasti je odvozen od 7 řek, které tu protékají? Jedná se o řeky Illi, Karatal, Bien, Aksu, Lepsi, Baskan a Sarkand.

... v oblasti Sedmiříčí se vyskytuje jezero Balchaš, jezero Alakol, pohoří Džungarský Alatau, centrální část Tian Shanu a nedaleko je povodí řeky Charyn a Charyn kaňon.

... krajina v Semiřečí je velmi různorodá? Od úrodné půdy na jihu u Almaty, přes step severně od Almaty až po polopouště a pouště u jezera Balchaš.

... se jedná o nádherný kus přírody, kde je možné spatřit nedotčenou přírodu a pastevce žijící v jurtách?

... itinerář pro cestu může vypadat takto: jeďte 150 km a na kruhovém objezdu vlevo, pak k další odbočce je to 100 km?

... silniční ani železniční síť Kazachstánu není vůbec hustá? Na takový luxus dálnic, silnic a cest jako v ČR můžete zapomenout.