Kremelské zdi.

Jedna ze 4 vstupních bran.

Alexandrovské sady u zdí Kremlu.

Kreml má 8 církevních chrámů.

Car-puška (цар-пушка).

Car-zvon (цар-колоколь).

Projděte se virtuálně Kremlem.

Novodobý Kremelský palác. Postavený na zasedání za doby normalizace. Trochu se do starobylého Kremlu nehodí :-(.

Кремль - резиденция президента России!

Víte, že ...

... moskevský Kreml je zapsán na seznamu kulturního dědictví UNESCO?

... Kreml je oficiálním sídlem prezidenta Ruské federace?

... Kreml se začal stavět v roce 1482?

... Kreml má 20 věží a 4 vstupní brány?

... v Kremlu se nachází 8 církevních chrámů?

... car-puška váží skoro 40 tun a je památníkem  ruského dělostřelectva?

... car-zvon je zase památníkem ruského zvonařství? Váží cca 200 tun.