Kaňon Sultan epesaj je krásnou ukázkou geologické aktivity. Vápencové podloží a nad ním mladší hornina jiného složení.

Kaňon se zařezává do okolní stepi jako had. Začíná a končí nenápadně.

Jeho stěny jsou fascinující.

Útvary jako by od šíleného umělce s velkou fantazií.

Vápenec není jednolitý a pravidelně se v něm objevují vrstvy, kde je stlačena jiná hornina, která se přeměnila a vytvořila konkrece - tvrdé útvary horniny jiného složení.

A tady jsou konkrece v detailu.

Kaňon má jedno zelené místečko, kde rostou nízké stromy a tráva. Je to místo, kde se nepropadl strop u výklenku ve skále. Právě proto je tu stín, chladněji než v ostatních místech kaňonu a drží se tu vláha.

Místo stvořené pro želvy a ptáky. Místo je také dobré pro pikniky. Ovšem je tu mnoho komárů a těm chutná evropská krev :-)

Каньон Султан епесай - красивый участок Казахстана!

Víte, že ...

... Mangistau má několik velmi zajímavých kaňonů? Kombinace vápencového podloží a tvrdšího nadloží vytvářela historicky zajímavé útvary.

... jedním ze zajímavých kaňonů je Sultan epesaj? Kaňon leží ve stepi a bez auta nedosažitelný.

... kaňony svědčí o silné geologické aktivitě v historii? Jsou v nich k vidění různé vrstvy usazenin s přeměněnými horninami.