Šakpak-ata (Шакпак Ата) je jednou z trojice významných podzemních mešit v oblasti Mangistau. Další známé jsou Beket-ata a Shopan-ata.

Šakpak-ata byla vyhloubena ve skalním srázu tak, že pro příchozího shora je téměř neviditelná a pokud neví, kudy a jak do ní sestoupit, tak cestu sotva najde.

Zezdola je místo očividné. Vyhloubeniny ve skalním masivu poskytovaly stín, chlad a útočiště poutníkům.

Skála obsahuje velké množství tzv. rakušečníku (doslovný přepis z ruštiny) - vápence s otisky a zůstatky mušlí a lastur. Velmi často se tento kámen pro svoji ozdobnou formu používal a používá pro stavby domů.

Mešita je vyzdobena touto nádhernou kamennou "krajkou" - tzv. voštiny, které vznikají působením větrů na vápencové skály.

A tohle je původní vchod do mešity. Nyní je uzavřen oknem. Do mešity se vchází dveřmi po levé straně výklenku.

Tohle jsou původní schůdky ke vstupu do mešity. Pokud jste je neznali, těžko jste se dovtípili, že se jedná o slez.

Vnitřní prostory mešity.

Nápisy ze svatého písma - Koránu na stěnách.

Step nad mešitou schovává poutní místo.

Někdy se stávalo, že poutníci na své cestě na svaté místo zahynuli a byli zde pohřbeni. Hroby jsou vytesané ve skále na úzkých terasách.

Je vidět nepřístupná skála, ale ne vlastní mešita.

Kousek od mešity je nyní postaven domek pro sloužícího "mnicha", který nechá přespat pocestné.

Pod mešitou se nachází nekropole s různými náhrobními kameny. Tohle je náhrobek ženský. Má charakteristický tvar a je zdobený ženskými motivy - samovar a čajová konvice.

Tak tohle jsou už celé hrobky.

A tohle je podle tvaru mužský náhrobek.

Шакпак Ата - подземная мечеть!

Víte, že ...

... v Mangistau se nachází několik podzemních mešit? Jsou vyhloubeny ve skále a sloužily jako modlitební místa a nocoviště pro poutníky.

... Šakpak-ata je podzemní mešita s nejzajímavější architekturou v Mangistau?

... mešita Šakpak-ata byla postavena někdy mezi 10. až 13. stoletím našeho letopočtu?

... půdorys mešity má formu kříže?