Kazachstán v současnosti velice těží ze svých zásob ropy. Nejsou sice tak veliké jako v Saudské Arábii, ale na to, aby mohl prodej ropy financovat výstavbu Astany a současně udržet rozpočet země přebytkový zatím stačí.

Na místě vrtu číslo 6, který byl prvním vrtem, u kterého se objevila ropa vznikl památník na fotografii dole. Prostě černému zlatu se musí vzdát hold. A nejen památníkem. Někteří skládají verše na oslavu ropy ...

ropa, нефть

ropa, нефть

Kolem památníku je to úplné ropné pole. Hustě posázená čerpadla nepřetržitě odlehčují zemi od černé mazlavé hmoty.

ropa, нефть

ropa, нефть

Ropy už není tolik a není v zemi pod tlakem, aby sama tryskala na povrch. Čerpadla jsou v současnosti nezbytností. Ještě v sedmdesátých letech ropa ze země tryskala. To je nezvratný důkaz, že ropa mizí ...

ropa, нефть

Sběrné nádrže na ropu přímo na ropném poli.

ropa, нефть

A tady se dělá nový vrt. Vrtná souprava spouští metry trubek do země.

ropa, нефть

Kazachstánská ropa obsahuje hodně parafínu. Z toho důvodu už při teplotách pod 30 stupňů v potrubí téměř neteče. Je proto potřeba potrubí s ropou ohřívat, aby ropa tekla do svého cíle.

Pro ohřev slouží pece, takové jako na fotografii dole vlevo. Topí se v nich jak jinak než naftou :-)

ropa, нефть

Samé čerpadlo.

ropa, нефть

A o kousek dál vesnice, ze které mnozí pracují v ropném průmyslu.

ropa, нефть

Naleziště ropy doprovázejí naleziště plynu. Proto je v západním KZ rozšířeným palivem automobilů právě plyn. Plynové pumpy vypadají trochu nevábně, ale jsou bezpečné.

ropa, нефть

Мангистауская область - нефтяное месторoждение Казахстана!

Víte, že ...

... ropa byla nalezena v Mangistauské oblasti v roce1961 na nalezišti Žetybaj (Жетыбай) na místě vrtu č. 6 (скважина но. 6)? Geologové ovšem přišli do oblasti hledat plyn a drahé kovy. Naleziště ropy nemělo pro SSSR takový význam. K jeho rozvoji dochází až za doby nezávislého Kazachstánu.

... první zdejší vrt skončil docela fiaskem? Ropa začala stříkat k nebesům a nepřipravení pracovníci nevěděli, co dělat. Několik desítek hodin pak ručně uzavírali ventil vrtu pod tryskající ropou ...

... ropné odvětví je jedno z ekonomicky nejvýznamnějších v KZ?

... ropa může nabývat mnoha barev? Podle příměsí. Může být světlá, téměř průhledná, ale i temná, mazlavá.