Podoby hrobů a hrobek se po staletí měnily. V Kazachstánu lze najít různé formy hrobů a náhrobků.

Nejstarší formou jsou stély umístěné v nohách a hlavě pohřbeného.

O něco mladší jsou náhrobní kameny umístěné na hrobě, které mají tvar berana jako obětního zvířete. Podoba berana byla zprvu velmi naturalistická, později se přešlo ke spíše symbolickému tvaru, jako na fotce níže.

Na nekropoli můžete najít různé formy pohromadě.

Ještě mladší jsou pak stély umístěné "v hlavě" hrobu. Jsou na nich znatelné různé rytiny, které se vážou k životu zemřelého.

A pak se začaly stavět celé hrobky.

Podle muslimské tradice se nechávají hroby a hrobky chátrat. Když se propadne strop a obnaží se hrob, věří se, že duše zemřelého odešla do nebe.

Tohle jsou už moderní muslimské hřbitovy.

Mauzoelum Doly-apa. Pohřebiště svatého muže.

Svaté místo stahuje různé poutníky a míchají se tu různé tradice. Často mongolské a muslimské.

Hroby významných mongolů byly označeny žerděmi, obvykle ještě s vlčí oháňkou na vrcholu.

Jsou tu i obětní kameny, na kterých se pálí obětiny.

Zrekonstruované mauzoleum ve stepi.

Некрополе - священные места Казахстана!

Víte, že ...

... nekropole v Kazachstánu mají různou podobu?

... v různých historických dobách se používaly různé formy hrobů a hrobek? Podle toho lze poznat, ze které doby jsou.

... hrobky se postaví a potom se o ně už nepečuje? Prostě chátrají.