Pod malebným panoramatem Tian-Shanu nedaleko od městečka Esik bylo nalezeno v roce 1969 sakské pohřebiště.

Pohřebiště se sestává z několika desítek "pohřebních hrbolků" zvaných kurgany.

Každý z kurganů má svoji pohřební komoru, kam byly uloženy ostatky pohřbeného. V kurganu na fotce dole byly nalezeny ostatky zlatého člověka.

Zlatý člověk je jméno pro pohřbeného v jenom z kurganů u Esiku. Zlatý je nazýván kvůli faktu, že na jeho oděvu se nacházelo velké množství zlatý kousků, použitých jako výšivka.

Restaurovaný oděv je k vidění v muzeu v Astaně. Její replika je v Národním muzeu v Almaty.

Zlatý člověk nebo také nazývaný zlatý mladík či zlatý voják je velmi významný kulturní symbol země.

Kousek dál od Esiku se v oblasti Turgeně nachází muzeum pod širým nebem se sochou zlatého člověka, sněžného leoparda, ...

... velmi časté místo pro fotografování, ..

a také tu je model kurganu ...

a jurty. Jurta je zvláštní. Jurty z kamenů se nikdy nestavěly :-)

Золотой мальчик - культурный символ Казахстана!

Víte, že ...

... v roce 1969 archeologové při vykopávkách na pohřebišti u městečka Esik odkryli hrob mladého člověka?

... pohřebiště u místa Esik bylo z doby sakského osídlení? Tedy z doby 1500 let př. n. l.

... hroby byly vztyčovány jako zemité hrbolky s pohřebními komorami? Nazývají se kurgany.

... nalezený mladý člověk měl velmi bohatě zdobený oděv? Měl mnoho zlatého vyšívání.

... zlatý člověk je pro Kazachstán tak významný, že se stal jeho kulturním symbolem? 

... podle antropologických nálezů byl zlatý člověk starý 17-18 let v době svého úmrtí?