Červená pevnost se nachází na východním konci Chandni Chowku. Byla postavena jako sídlo mughalského císaře. Právě Chandni Chowk byl centrem Shahjahanabadu (nynější Staré Dillí), který se vedle pevnosti rozprostíral.

Na fotografii dole je tzv. Lahorská brána - nejimpozantnější ze šesti bran do pevnosti. Právě tato brána vede k Chandni Chowku.

Brána a prostranství před ní je místem srpnových pompézních oslav nezávislosti Indie. Právě zde byla vztyčena vlajka Indie při vyhlášení nezávislosti v roce 1947.

Pevnost je impozantní svým opevněním. Dole na fotografii je tzv. Dillíská brána.

Stromy lemující pevnost.

Při vstupu do pevnosti musíte projít bezpečnostní prohlídkou. Povinná kontrola při vstupech do téměř všech objektů v Indii.

Mapka pevnosti.

Chatta Chowk je tržitě hned za vstupem do pevnosti. V minulosti se tu prodávaly hlavně šperky a brokáty. V současnosti tu naleznete nejrůznější suvenýry.

Pavilon Nakkar chána - v minulosti tu hrála slavnostní hudba.

Stejný pavilon, ovšem z druhé strany.

Toto je Diwan-i-Khas - pavilon, který sloužil audiencím vladaře.

Baldachýn, pod kterým seděl císař při audiencích. 

Rang Mahal - palác pro harém vládce pevnosti. 

V rozlehlých zahradách pevnosti se nachází několik pavilonů. Dole je tzv. Sawan/Bhadon. 

Dalším pavilonem v zahradách je Zafar Mahal. Pavilon stál uprostřed vodní nádrže a dříve k němu vedl most. Poskytoval útočiště v horkých letních dnech.

Rozsáhlý komplex zahrad. 

Červená pevnost - centrum Mughalského císařství!

Víte, že ...

.. Červená pevnost je památkou na seznamu UNESCO? Zapsána na seznam byla v roce 2007.

... pevnost dostala svůj název podle červeného pískovce, ze kterého je postavena?

... pevnost sloužila císaři  Mughalské říše do roku 1857?

... pevnost byla postavena v roce 1648? Císařem byl v té době Shahjahan.

... pevnost je největší památkou v Dillí? Celý komplex Červené pevnosti má cca 49 ha. Pouze asi její třetina je přístupná. Větší část slouží armádě.