O fungování gurudvary (včetně Zlatého chrámu) se stará bezpočet lidí. Její práci je zajímavé při návštěvě pozorovat.

"Vylévání" vody z koberců při a po dešti.

Čištění nádrže.

Obřadní koupel. Pro koupání žen je vyhrazená zvláštní, plně ohrazená část bazénu

V dešti ...

Rozdávání jídla poutníkům.

Každý den je tu plno příchozích.

Jako Evropan tu budím pozornost. Množství místních lidí se chce fotografovat.

"Umývání nádobí" - misky, ve kterých se rozdává poutníkům voda se čistí pískem.

Focení poutníků v chrámu.

Rozdávání vody všem, kteří mají žízeň.

Při návštěvě gurudvary musí mít všichni zahalené vlasy a být bez bot.

Gurudvara - doslova "brána k guruovi"!

Víte, že ...

...  Zlatý chrám v Amritsaru nabízí jídlo a nocleh zdarma pro všechny pocestné bez rozdílu náboženského vyznání?

... sikhské chrámy se nazývají gurudvary? Guruové byli vůdci sikhismu.

... sikhismus byl založen v 15. století? Jeho zakladatelem byl Guru Nának.

... učení sikhů se předávalo z gurua na dalšího gurua? Poslední desátý guru předal učení knize - Guru Granth Sáhib.

... věřící sikhové musí dodržovat 5 pravidel? Tato pravidla jsou: nestříhat si vlasy, muži se také nesmějí holit, nosit s sebou hřeben, nosit ocelový náramek na zápěstí, mít u sebe tzv. kirpan - malá dýka, oblékat krátké kalhoty (spodní prádlo).

... indické aerolinie dovolují Sikhům mít u sebe na palubě kirpan malých rozměrů? Mít při sobě nůž v letadle není v Evropě určitě přípustné.