Kyz kuu je další z tradičních soutěžích na koních. Tato soutěž je mezi dívkou a chlapcem. Dohoní chlapec dívku, aby si ji mohl namluvit?

Soutěž začíná tak, že dívka vyběhne první na koni. Za ní se v krátkém rozestupu pustí mladík.

Pokud dívku dohoní, ...

..., může ji políbit.

Pokud ne, karta se obrací, ...

... dívka se pustí za mladíkem.

Pokud jej dohoní, může jej zbít bičíkem :-)

Při skutečném závodění o ceny je úsilí obou závodníků velmi velké.

Chlapci se snaží dohonit slečny, co kopyta jejich koní zvládnou.

Dívky se pak ohánějí bičíky ze všech sil. V Kazachstánu neznají velikonoční pomlázku, dívky bijí chlapce na koních.

Догони девушку - кыз куу!

Víte, že ...

... dříve byla zábava kyz kuu nedílnou součástí namlouvacího obřadu?

... kazašský nápadník musel předvést svoji obratnost na koni tím, že doběhl na koni před ním jedoucí dívku? Pokud ji dohonil, tak ji mohl políbit.

... v případě, že nápadník dívku nedohonil, musel se rychle vrátit na start? Pokud ho dívka dohonila, měla právo je zpráskat bičíkem.

... tato tradice se dodnes dodržuje a pořádají se v ní závody?