Klášter Bodbe je místem posledního odpočinku svaté Nino. Sv. Nino přinesla do Gruzie křesťanství a vykonala podle legend pro místní obyvatele mnoho dobrých skutků.

Klášter Bodbe je obydlený a rozvíjí se. Řádové sestry se snaží živit z vlastních zdrojů nezávisle na okolí.

Hlavní budova kláštera.

Věž před klášterem se zvony.

Klášter je o víkendech v obležení turistů z různých zemí. Potkali jsme tu hodně polských návštěvníků.

Terasovité zahrady pod klášterem.

Грузия - сказочная страна за Кавказом!

Georgia - fairytale country behind Caucasus.

Víte, že ...

... křesťanství přinesla do Gruzie svatá Nino ve čtvrtém stolení n. l? Předpokládá se, že sv. Nino přišla do Gruzie z Turecka.

... Ibérie (východní část Gruzie) přijala křesťanství v roce 327 n.l.?

... Gruzie byla druhou zemí, která přijala křesťanství? První byla Arménie.

... svatá Nino má jako svůj atribut zahnutý křesťanský kříž? To proto, že její kříž byl udělán ze šlahounů vinné révy. Sv. Nino šlahouny časem svázala svými vlasy.

... sv. Nino je pohřbena v klášteře Bodbe?