Budova pekingské administrativy u Náměstí Nebeského klidu.

Mauzoleum Mao Ce-tunga na Náměstí Nebeského klidu.

 

Ochranka mauzolea.

Brána Zhengyang Men. Nyní je v ní Muzeum historie Pekingu.

Monument občanským hrdinům. Postaven v roce 1958.

Brána dynastie Ming. Odtud Mao Ce-tung oznámil vznik ČLR 1. října 1949.

Budova Čínského národního muzea.

Brána dynastie Ming.

Před vstupem do Zakázaného města má svoji základnu ostraha města.

Zakázané město - nejznámější architektonický komplex v Číně. Byl dostavěn v roce 1420. Zakázané město se stalo sídlem 24 vládců Číny po téměř 500 let.

Pět mostů přes Golden Water.

Největší budova Zakázaného města - Hall of Supreme Harmony. Používána k velkým slavnostem a ke korunovacím panovníka.

Bronzové kotle - bývaly naplněny vodou pro případ požáru.

Pohled zpět na bránu Gate of Supreme Harmony.

Ornamenty ve tvaru draků.

Interiéry.

Zdobené římsy.

Brána před vstupem do Císařských zahrad.

Kolega fotograf.

Tohle už jsou Císařské zahrady.

Stavby a sochy v zahradě.

Altánek v zahradách.

Mlčící nehybná policie.

Věž Jian Lou, též zvaná šípová.

Moderní ulička s tramvajemi za Jian Lou.

Noční procházka kolem Náměstí nebeského klidu.

Mauzoleum.

Strážci Pekingu na různých pohyblivých strojích.

A uklízečky na pohyblivých strojích.

Bejing - chinese megapolis!

Víte, že ...

... hlavní město Číny je Peking?

... nejznámější oblastí Pekingu je Náměstí Nebeského klidu a Zakázané město?

... Peking má přes 19 milionů obyvatel?

... počátky osídlení Pekingu lze najít již ve 3.tisícileté př.n.l.?

... v roce 1980 Čína vytvořila na svém území zvláštní ekonomické oblasti v rámci programu otevírání se světu? Tak začal čínský ekonomický "zázrak".

... Zakázané město je na seznamu světového dědictví UNESCO?