Balchaš je jezero. Slabě slané, vnitrozemské, ale tak velké, že vypadá jako moře.

Západ slunce je tu nezapomenutelný. Voda příjemná.

Noční měsíc před úplňkem tu je až děsivý. Překrásný, fotogenický.

Ani ranní úsvit není zapomenutelný. Veliký měsíc nad obzorem a na druhé obzoru měkké svítání.

A spousta vodních ptáků ...

Dobré ráno Balchaši ...

Není nad ranní osvěžující koupel v jednom z největších jezer Střední Asie.

Rybáři vyrážejí ráno obhlédnout obsah svých sítí. Jejich věrní druhové psího plemene hlídají na břehu. Kontrola úlovku je nutná. Čím více ryb se z vody vytáhne, tím více na pejsky zbude :-)

A tohle je Balchaš. Jižní strana má písečný břeh. Jako moře ...

Ubytovat se dá v tapčanech

nebo jurtách.

Pokud vás něco trápí, využijte místní bahno plné solí a minerálů. Léčivý účinek zaručen!

Балхаш - большое озеро Центральной Азии!

Víte, že ...

... Balchaš je velké bezodtoké jezero na východě Kazachstánu?

... jezero Balchaš se rozprostírá na ploše 18,2 km2? Rozlohou je tak 12. největší jezero na světě.

... jezero je velmi ploché? Průměrná hloubka je 5,8 m. Maximální pak 26 metrů.

... jezero Balchaš je velice zvláštní tím, že se skládá ze dvou propojených částí? Západní část je mělčí, žlutohnědé barvy a sladkovodní. Východní část je hlubší, s modrou barvou a obsahuje slanou vodu.

... salinita východní části je ovšem velmi mírná, ani ne 0,5 % (Středozemní moře má 3,1 %)? Obě části jezera jsou spojeny úzkou štěrbinou.

... největším přítokem jezera Balchaš je řeka Illi, která přivádí až 80 % ročního přísunu vody do jezera?

... Balchaš je ohrožen vysycháním jako Aral? Situace není sice tak dramatická, ale horší se se zvyšující se spotřebou vody z řeky Illi na jejím horním toku, který leží na čínském území.

... Balchaš je vyhledávaným místem pro rybaření, lov vodních ptáků a rekreaci? Pro rybaření a lov ptactva si musíte zajet na východní část, rekreace je lepší na části západní.