Astanou protéká řeka Išim. Symbolicky odděluje starou část Astany - původní Celinograd od nově postavené části.

Astana si staví nábřeží jako reprezentativní část svého města. Podívejte se na nové budovy a okolí řeky na fotografiích.

Ocelový most přes řeku spojující starou a novou část města.

Monument sakské carevny Tomiris na obrovském býku vévodí vstupu do staré části města.

Набережная Ишима!

Víte, že ...

... Astana leží na řece Išim?

... řeka Išim byla malou nezajímavou říčkou, dokud se z Astany nestalo hlavní město? Při přípravě hlavního města se do řeky Išim svedlo několik okolních menších vodních toků, aby Astana měla výraznou řeku.

... řeka Išim je teď považována v Astaně jako významné místo oddechu? Nábřeží řeky se rekonstruuje, staví se na něm nové pěší chodníky a reprezentativní budovy.