Nové hlavní město Astana (Астана) vyvolává asi nejprotichůdnější reakce, s jakými jsme se při diskusi o městech Kazachstánu setkali.

Nově postavené správní centrum Kazachstánu vzniká ve stepi, které bičují silné větry a teploty v létě dosahují +40 stupňů, v zimě klesají až k -30 stupňům.

Astana je ovšem zde, existuje, je moderní, má svůj půvab, může někomu připomínat kýč. Na Astanu si musí každý udělat svůj názor nejlépe sám.

Moderní část města je impozantní z hlediska architektury. Bohužel tu chybí lidé, kteří by město oživili. Ve staré části města to žije, ovšem architektura je striktně sovětská.

Snad nejvíce focenou dominantou nového centra Astany je rozhledna Bajterek. Rozhledna symbolizuje podle pověstí strom, ve kterém snesl pták vejce s ukrytými lidskými přáními. Strom byl tak vysoký, že byl pro lidi nedosažitelný. No a představte si, na Bajterek se dostanete jednoduše výtahem. Symbolika dosažení nedosažitelného je tedy jasná.

Pokud se otočíte u Bajtereku na jednu stranu, uvidíte výsostný prezidentský palác. Jeden palác má prezident v Almaty. Ten astaninský připomíná trochu Bílý dům, jen je několikrát větší.

Pokud se u Bajtereku otočíte na druhou stranu, uvidíte budovu KazMunaiGaz. Je to budova národního plynárenského koncernu. S Bajterekem a prezidentským palácem jsou v jedné přímce.

Podél nového centra Astany rostou vysoké, honosné budovy.

Za prezidentským palácem vyrostla pyramida. Její výška je 62 metrů a je vyšší než její pískové předlohy v Gíze. Podle generálního plánu prezidenta se v následujících desetiletích stane centrem Astany. Budova vznikla jako místo pro konference, divadlo a koncerty. Koná se v ní každé 3 roky setkání hlav všech církví v Kazachstánu.

Astana leží na řece Išim. Nábřeží řeky prochází také velkou úpravou.

 Hlavní město nemůže existovat bez cirkusu. Ten v Astaně má podobu létajícího talíře mimozemšťanů.

Co by bylo město bez zábavy. Zábavní centrum Duman má oceanárium i 5D kino.

Po vzoru jiných měst a států si Astana pořídila svoji miniaturu celého Kazachstánu zvaného Atameken.

Půvab zpívající fontány vynikne hlavně v noci.

Столица Казахстана - АСТАНА!

Астана - город чудес, город мечты и будущего!

Víte, že ...

... nové hlavní město Kazachstánu se nazývá Astana? Astana získala statut hlavního města v roce 1997.

... Astana je nově a uměle budovaným hlavním městem? Na její rozvoj se vydává cca 8 procent státního rozpočtu.

... první osídlení v této oblasti se datuje do 8. století našeho letopočtu?

... v roce 1830 začíná historie současného města? V tomto roce ruský car založil na místě Astany vojenskou pevnost zvanou Akmola.

... Akmola získala statut města v roce 1862?

... významný rozvoj Akmoly nastal po roce 1954? Právě v tomto roce Nikita Chruščov začal svůj program na zvýšení produkce obilí v SSSR. Kazachstán se stal oblastí, kde se rozorávaly celiny ve stepi a měnily na obilná pole.

... stovky tisíc lidí přišly z celého SSSR do Kazachstánu právě v době rozorávání celin? Město Akmola se přejmenovalo na Celinograd (Целиноград).

... roku 1992 po vyhlášení nezávislosti Kazachstánu dostalo město svůj původní název Akmola?

... v roce 1994 prezident rozhodl o přesídlení hlavního města z Almaty do Astany? V souvislosti s přesunem hlavního města dostala Astana svůj současný název.

... slovo astana znamená v turkském jazyce (předek kazaštiny) "hlavní město"? Moc nápaditý název to tedy není ...

... v současnosti žije v Astaně přes 600 tisíc lidí?

... prezidentský plán rozvoje počítá s více než milionem obyvatel v roce 2030?