Almaty má dvě velká náměstí. Lidově se jim říká Staré a Nové náměstí. Staré náměstí má oficiální název Náměstí Astana. V tomto článečku se ovšem podíváme na to novější, na Náměstí Republiky (Плошадь Республики).

Náměstí Republiky se rozkládá v jižní části města u prezidentského komplexu. Z převážné části je ohraničené prezidentskými paláci a budovami akimátu (magistrátu).

Z náměstí je nádherný výhled na Tian Shan v pozadí, pokud to smogová situace dovolí :-(

Ve středu náměstí je Monument nezávislosti. Jeho základní částí je vysoká stéla se sochou Zlatého chlapce na okřídleném sněžném leopardu.

Kolem stély se nachází mramorové sloupy spojené mosaznými reliéfy, které zobrazují výjevy z kazachstánské historie.

Náměstí Republiky je jedním z míst, kam se jezdí fotit svatebčané, viz článek Svatby.

Prezidentský palác

Státní vlajka a státní znak na Prezidentském paláci.

Když je prezident v Almaty, stojí u vjezdu do paláce stráž.

Národní muzeum Kazachstánu se nachází naproti Prezidenstkého paláce.

Pohled na Náměstí Republiky od Prezidentského paláce.
Černé pozadí není blížící se bouře, ale smog nad severní částí města!

Stéla Monumentu nezávislosti se Zlatým chlapcem.

Socha otce, jedna část sousoší rodiny.

Plastiky z dějin Kazachstánu se nacházejí kolem Monumentu. Nahoře je výjev z osamostatnění Kazachstánu po rozpadu SSSR, dole výjev připomínající Kazachstán jako součást SSSR.

Nápis v knize: Zvol si a žij blaze. Otisk ruky připomíná složení slibu prvního prezidenta Nursultana Nazarbajeva.

Pohled k jihu z Náměstí Republiky.

Респувлика Казахстан!

Víte, že ...

... Náměstí Republiky má 580 m na délku a 210 m na šířku?

... základ náměstí byl položen v roce 1980?

... Monument nezávislosti byl vztyčen v roce 1996?

... výška stély Monumentu nezávislosti je 28 m?

... Zlatý chlapec je symbolem Kazachstánu, jeho boje za svobodu a národní hrdina? Ve vykopávkách byl nalezen zlatý oblek bojovníka. Jeho původnímu nositeli se pak začalo říkat Zlatý chlapec a stal se symbolem Kazachstánu.

... sněžný leopard neboli irbis je místní obyvatel hor? Nyní už je velmi vzácný. Kvůli svému půvabu se dostal do znaku města Almaty.