V tomto článku se podíváme na Almaty všeobecně. Podíváme se trochu do historie, geografie a do současnosti této středoasijské metropole, která je ekonomickým centrem regionu.

Almaty to v historii neměla jednoduché, ať už se týká živelných katastrof nebo její politické role.

Mladé město 30 let po jeho založení postihlo roku 1887 velmi silné zemětřesení. Almaty (tehdejší název Věrnyj) bylo totiž založeno v tektonicky velmi aktivní oblasti. Zmíněné zemětřesení zničilo téměř veškeré cihlové domy. Zachovány zůstaly dřevěné budovy. Z těchto dob se zachovaly dřevěné budovy architekta Andreje Zenkova. Obavy z dalších zemětřesení určily, že výstavba v Almaty na konci devatenáctého století byla převážně z dřevěných konstrukcí.

V roce 1921 přejmenovaly sovětské úřady město na Alma-Ata. Teprve v roce 1929 se stala Alma-Ata hlavním městem. V tomto roce přestěhovala Kazašská SSR svoje hlavním město do Alma-Aty z Kyzlordy.

2. světová válka znamenala pro Alma-Atu zvýšení její důležitosti. Právě sem bylo přestěhováno množství továren, politických a kulturních organizací z více ohrožených míst SSSR.

V padesátých letech minulého století došlo významnému stavebnímu rozvoji Alma-Aty, který je tu patrný dodnes.

Po osamostatnění Kazachstánu proběhlo v roce 1993 přejmenování města na Almaty, aby název více odpovídal historickému původu města. V roce 1997 po 68 letech přišla Almaty o statut hlavního města.

Ve znaku Almaty se nachází sněžný leopard - irbis - vzácný obyvatel místního Tian Shanu. Irbis ve znaku nese větvičku s kvítky. V pozadí je panorama hor.

Almaty je město, které je z jihu obklopeno horami. Výškový profil Almaty je takový, že severní část města leží v nejnižší nadmořské výšce. K jihu se město zvedá a na jižním okraji jsou místa v nejvyšší nadmořské výšce. Tedy pokud jedete městem od severu k jihu, stále stoupáte. Pokud projíždíte západo-východním směrem, jedete téměř po rovině.

Centrum města (na obrázku výše je to síť ulic na jihu) je uspořádáno do pravidelné mřížky. Proto je zvyklostí v Almaty udávat (jako v New Yorku) adresy jako průsečík ulic, např. roh Furmanovy a Khadžimukana.

V sovětských dobách bylo ve znaku města jablko. Tenkrát obklopovaly metropoli sady jedinečné odrůdy jabloní zvané aport. Vítr z hor nejenže čistil město, ale přinášel s sebou vůni jablíček. Tak o tom mluví pamětníci. Jablko jako symbol lze najít ve městě na různých místech. Na obrázku je fontána ve tvaru jablka na Koktobe.

Almaty je doslova Big Apple. A řadí se tak po boku New Yorku, Buenos Aires a dalších. Na rozdíl od nich má co do činění s opravdovými jablky.

Jablečné sady byly po odtržení od SSSR vykáceny jako symbol podrobení a nesamostatnosti. Což vedlo k tomu, že jablka jsou mnohdy dovážena do Almaty z Číny, aby pokryla poptávku místního trhu. Na místech původních sadů vyrostly nákladné obytné komplexy.

Moderní bytové komplexy.

Původní plány sovětských plánovačů počítaly s 400 tisíci obyvateli města. Bohužel v současnosti žije v Almaty více než trojnásobek tohoto počtu. Přelidnění, množství automobilů, nekvalitní a olovnatý benzín jsou v současnosti pro Almaty velkou ekologickou zátěží. Město se nyní potýká s množstvím smogu. V ulicích není cítit vůně jablíček, ale zápach benzínu.

Přesun hlavního města do Astany znamenal přesun úřadů, ministerstev a velvyslanectví z Almaty. Pro ekologii Almaty to byla úleva, ovšem ne dostatečná, aby se město zbavilo ekologické zátěže.

Smog nad Almaty.

Budovy z vršku Koktobe nejsou skoro vidět. O to je ostřejší rozdíl mezi smogovou vrstvou a oblohou.

Předměstí Almaty nejsou výstavní. Ostře kontrastují s moderními budovami v centru.

Srovnejte tyto domečky s novými bytovými komplexy.

На востоке!

Víte, že ...

...  Аlmaty je kazašský název? Za sovětských dob se nazývalo město Alma-Ata. Do roku 1921 neslo název Věrný (Верный).

... Almaty byla založena v roce 1854?

... podle agentury Mercer byla Almaty v roce 2008 44. nejdražším městem světa? Pro srovnání, v témže roce bylo nejdražší město světa Moskva, New York byl 22. a Praha 29. Viz Mercer 2008.

... podle stejné agentury je Almaty 9. nejznečištěnějčím městem světa? I přesto si myslíme, že stojí za shlédnutí. Pro zajímavost, na tomto žebříčku dopadlo nejhůře Baku v Azerbajdžánu. Viz Mercer-dirty index.

... podnebí města je kontinentální s vekými výkyvy teplot nejen během roku, ale i během dne?

... rozloha Almaty je 324,8 km2?

... aktuální počet obyvatel Almaty je 1 348 tisíc obvyvatel (2008)?

... oficiální stránky města lze nalézt na Almaty.kz?

... fotografie vpravo je vchod do akimátu (magistrátu) Almaty, který se nachází na Náměstí Republiky?